I edycja, organizowanego przez Fundację Instytut Edukacja Pro Futuro, Ogólnopolskiego Konkursu „Pasjonująca lekcja religii” przeszła do historii. Komisja konkursowa, spośród nadesłanych scenariuszy, wybrała trzy najwartościowsze, których autorzy uzyskali tytuły laureatów. O wysokim poziomie merytorycznym prac konkursowych, niech świadczy fakt, iż przynanych zostało także, aż 10 wyróżnień. Zwycięskie konspekty, jak również te spośród wyróżnionych, które uzyskały stosowną rekomendację Komisji, opublikowane zostaną na łamach czasopisma „Edukacja i Dialog”.

Przypominamy, iż konkurs „Pasjonująca lekcja religii”, nad którym patronat medialny sprawuje „Gość Niedzielny”, ustanowiony został w celu:

 • zainspirowania nauczycieli religii/katechetów do podejmowania trudu przygotowywania autorskich scenariuszy zajęć lekcji religii;
 • pozyskania materiałów do publikacji zawierającej Scenariusze dla uczniów wszystkich typów szkół;
 • wyłonienia najciekawszych i najbardziej angażujących pomysłów (Scenariuszy) na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji religii, dedykowanych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Adresatami konkursu są przede wszystkim nauczyciele religii/katecheci, ale także osoby związane z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą.

Decyzją Komisji konkursowej, tytuły laureatów I edycji konkursu uzyskali:

 • I miejsce – Dariusz Gwiazda z Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu za scenariusz pt. „Eucharystia – ale po co?” – nagroda w wysokości 800,00 PLN;
 • II miejsce – Katarzyna Gajdziszewska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie za scenariusz pt. „Jestem odpowiedzialny za świat powierzony mi przez Stwórcę” – nagroda w wysokości 600,00 PLN;
 • III miejsce – Wioletta Halusiak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sieradzu za scenariusz pt. „Bóg na ludzkich drogach” – nagroda w wysokości 400,00 PLN;

W opinii Komisji, na wyróżnienia zasłużyli ponadto (kolejność alfabetyczna):

 • Małgorzata Adamiak ze Szkoły Podstawowej im Wł. St. Reymonta w Kłodzku;
 • Marta Bloch ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie;
 • Katarzyna Bobko z Przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 306 im. Ks. J. Twardowskiego w Warszawie;
 • Iwona Gadzińska z ZSS w Jarocinie;
 • Natalia Konarska-Rybka ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu;
 • Edyta Losz-Rutkowska ze Szkoły Podstawowej im. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej;
 • Anna Nita z Zespołu Szkół w Wołczynie;
 • Emilia Wereniewicz-Ezeibe ze Szkoły Podstawowej Nr 314 w Warszawie;
 • ks. Andrzej Wojarski ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. Salomei w Skale;
 • Beata Żabka ze Szkoły Podstawowej w Łącku.

Laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy – podobnie, jak i pozostałych uczestników oraz wszystkich, którzy tym razem zdecydowali o nieprzyłączaniu się do współzawodnictwa – do udziału w kolejnych edycjach.