Poznaliśmy rozstrzygnięcia II. edycji konkursu na scenariusz zajęć pn. „Pasjonująca Lekcja Religii”. Spośród nadesłanych prac, jury pod przewodnictwem, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie katechetyki  – dr Anety Rayzacher-Majewskiej, wyselekcjonowało te najbardziej wartościowe, przyznając ich autorom tytuły laureatów. Zakończona odsłona konkursu, odbywała się pod honorowym patronatem m.in.  przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – ks. bpa Wojciecha Osiala. Organizatorzy – Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro i redakcja czasopisma „Edukacja i Dialog”, składając gratulacje zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim tym nauczycielom religii/katechetom, którzy odważyli się spróbować swoich sił w rywalizacji, już dziś zachęcają do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji przedsięwzięcia.

Przypominamy, iż konkurs „Pasjonująca lekcja religii”, ustanowiony został w celu:

 • zainspirowania nauczycieli religii/katechetów do podejmowania trudu przygotowywania autorskich scenariuszy zajęć lekcji religii;
 • pozyskania materiałów do publikacji zawierającej Scenariusze dla uczniów wszystkich typów szkół;
 • wyłonienia najciekawszych i najbardziej angażujących pomysłów (Scenariuszy) na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji religii, dedykowanych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Adresatami konkursu są przede wszystkim nauczyciele religii/katecheci, ale także osoby związane z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą.

Laureaci:

Decyzją Komisji konkursowej, tytuły laureatów II. edycji konkursu uzyskali:

 • I miejsce – Jolanta Czarzasta ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Warszawie za scenariusz pt. „Jak powstało Pismo (Święte)” – nagroda w wysokości 800,00 PLN;
 • II miejsce – ks. Konrad Sulmirski z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim za scenariusz pt. „Zapachy w Biblii” – nagroda w wysokości 600,00 PLN;
 • III miejsce – Marta Bloch ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie za scenariusz pt. „Święty o. Stanisław Papczyński” – nagroda w wysokości 400,00 PLN;

W opinii Komisji, na wyróżnienia zasłużyli ponadto (kolejność alfabetyczna):

 • Wojciech Bazan z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie;
 • Katarzyna Dobosz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle n/Notecią;
 • Dariusz Gwiazda z Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu;
 • Katarzyna Jaworska ze Szkoły Podstawowej w Dursztynie;
 • Łukasz Ladra ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowie;
 • Anna Nita z Zespołu Szkół w Wołczynie;
 • ks. Wojciech Pawlina z Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie;
 • Marek Powiecka;
 • Emilia Raczyńska z V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie.

Tegorocznej edycji Konkursu patronowali:

Patronat honorowy nad Konkursem sprawują:

 • Ksiądz Biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
 • Ksiądz dr Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
 • Ksiądz kan. dr Jan Doppke, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej
 • Ksiądz dr Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Sosnowieckiej
 • Ksiądz dr Michał Kania, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Krakowskiej
 • Ksiądz prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik, dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej Bydgoskiej
 • Ksiądz kan. prof. UWM dr hab. Adam Bielinowicz, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Olsztyńskiej
 • Ksiądz kan. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziały Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
 • Ksiądz dr Mariusz Szypa, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej
 • Ksiądz prof. UŚ dr hab. Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Katowickiej
 • Ksiądz dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej
 • Ksiądz kan. dr Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziały Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
 • Ksiądz Tadeusz Hryhorowicz, moderator Sekcji Szkolno-Katechetycznej Kurii Diecezjalnej Gliwickiej
 • Pani Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty
 • Pani Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty
 • Pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
 • Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty
 • Pan Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty
 • Pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
 • Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty
 • Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Pan Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Patronat medialny nad Konkursem objęli: