Inauguracja
Konkursu

1 VI 2022 r.

Nadsyłanie
zgłoszeń

do 10 IX 2022 r.

Ogłoszenie
Laureatów

30 IX 2022 r.

Pasjonująca
Lekcja Religii

Ogólnopolski Konkurs na scenariusz 45-minutowej lekcji religii, dedykowanej dla dzieci lub młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub ponadpodstawowych.

Regulamin Konkursu
Harmonogram Konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie RODO

II. edycja konkursu „Pasjonująca lekcja religii” – poznaliśmy laureatów

Poznaliśmy rozstrzygnięcia II. edycji konkursu na scenariusz zajęć pn. „Pasjonująca Lekcja Religii”. Spośród nadesłanych prac, jury wyselekcjonowało te najbardziej wartościowe, przyznając ich autorom tytuły laureatów.

Więcej

II. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Pasjonująca Lekcja Religii”

Zbudowani sukcesem premierowej odsłony Konkursu, postanowiliśmy nadać naszej inicjatywie charakter cykliczny i uruchomić jej II. edycję. Na prace konkursowe czekamy do 10 IX br.

Więcej

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu „Pasjonująca Lekcja Religii”

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Pasjonująca lekcja religii” przeszła do historii. Komisja konkursowa wybrała trzy najwartościowsze, których autorzy uzyskali tytuły laureatów.

Więcej

Komisja Konkursowa

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności oceną zgłoszonych scenariuszy i wyłonieniem laureatów, czuwa niezależna Komisja Konkursowa.

Aneta Rayzacher-Majewska

przewodnicząca Komisji

Doktor teologii. Wykładowca i pracownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej UKSW w Warszawie. Nauczyciel religii w przedszkolach w Piastowie. Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Anna Hryniewicz

członek Komisji

Z wykształcenia filolog, pedagog i psycholog. Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Edukacja Pro Futuro”. Autorka i realizatorka szkoleń dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów placówek edukacyjnych, szkół oraz przedszkoli. W przeszłości dyrektor szkoły.

Dorota Jabłońska

członek Komisji

dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Podmioty odpowiedzialne

Fundacja
„Instytut Edukacja Pro Futuro”

Powstała w 2009 roku Fundacja, od początku swego istnienia angażująca się w działalność związaną z szeroko pojętą edukacją. Inicjatorka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Odkrywamy Talenty Przyszłości”, a także współorganizatorka Międzynarodowego Konkursy Programistycznego „Baltie”.

Więcej

Redakcja czasopisma
„Edukacja i Dialog”

Unikatowy na rodzimym rynku prasy periodyk przybliżający problematykę społeczno-oświatową, skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą edukacją. Edukacją pojmowaną, jako środek służący wszechstronnemu rozwojowi, tak nauczyciela, jak i ucznia.

Więcej

Nagrody

I miejsce

800 PLN + publikacja scenariusza w „Edukacji i Dialogu”

II miejsce

600 PLN + publikacja scenariusza w „Edukacji i Dialogu”

III miejsce

400 PLN + publikacja scenariusza w „Edukacji i Dialogu”

W mediach

Baza odnośników do treści traktujących o Konkursie, ukazujących się w przestrzeni medialnej.

Więcej (wkrótce)

Patronaty

Patronaty honorowe – Kuratorzy Oświaty

Patronaty honorowe – Wydziały Katechetyczne

Patronaty medialne – prasa

Patronaty medialne – rozgłośnie radiowe

Kontakt

W razie pytań i/lub wątpliwości, pozostajemy do Waszej dyspozycji.

religia@edukacjaidialog.pl

Choose File