Jesteś nauczycielem religii/katechetą w dowolnego typu szkole? Masz głowę pełną pomysłów, którymi pragniesz zarażać innych? Ogólnopolski Konkurs pn. „Pasjonująca lekcja religii” jest stworzony dla Ciebie. Przygotuj i prześlij na wskazany przez organizatora – Fundację Instytut Edukacja Pro Futuro – adres, autorski scenariusz zajęć i stwórz sobie szansę wygrania jednej z atrakcyjnych nagród. Nie zwlekaj. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 11 czerwca br.

Cele Konkursu

Konkurs został ustanowiony w celu:

 • zainspirowania nauczycieli religii/katechetów do podejmowania trudu przygotowywania autorskich scenariuszy zajęć lekcji religii;
 • pozyskania materiałów do publikacji zawierającej Scenariusze dla uczniów wszystkich typów szkół;
 • wyłonienia najciekawszych i najbardziej angażujących pomysłów (Scenariuszy) na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji religii, dedykowanych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Jak wziąć udział?

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie, jest opracowanie scenariusza 45-minutowych zajęć lekcyjnych, przygotowanego zgodnie z określonymi w regulaminie konkursu wytycznymi, a następnie przesłanie go wraz innymi wymaganymi przez organizatora dokumentami – w nieprzekraczalnym terminie 11 czerwca br. – na adres: religia@edukacjaidialog.pl. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Adresaci Konkursu

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli religii/katechetów, ale jest też otwarty dla osób związanych z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą, zlokalizowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ocena prac Konkursowych

Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa, która oceni zgłoszone scenariusze w oparciu o m.in. następujące kryteria:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną;
 • zgodność z obowiązującą podstawą programową;
 • precyzja i spójność wypowiedzi;
 • poprawność językowa;
 • adekwatność w doborze treści, środków dydaktycznych i metod;
 • sposób prezentacji problematyki.

Nagrody

Wyłonienie przez komisję konkursową laureaci uhonorowani zostaną następującymi nagrodami:

 • I miejsce – opublikowanie scenariusza i nagroda pieniężna o wartości 800 PLN;
 • II miejsce – opublikowanie scenariusza i nagroda pieniężna o wartości 600 PLN;
 • III miejsce – opublikowanie scenariusza i nagroda pieniężna o wartości 400 PLN.

Rekomendowane przez komisję konkursową a nienagrodzone scenariusze, również zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Edukacja i Dialog” oraz w ewentualnej (o ile liczba prac będzie wystarczająca, a ich jakość zadowalająca) antologii prac konkursowych.

Patronat medialny

Dokumenty

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami